Přihlášení do IS MU

Zakázky v praxi

Podívejte se na již realizované zakázky, inspirační video nebo zhlédněte záznam z prezentace Servisního střediska.Spolupráce

Středisko je dostupné především formou e-mailu, který je společný pro všechny pracovníky. Jsme zastupitelní a reagujeme ihned.Vyberte si

Váš materiál jsme schopni modernizovat a předvést v líbivém kabátku či začlenit do webové obálky. Vyberte si barevné provedení, nejvhodnější variantu.Zajímavosti, novinky

Napište si o zasílání newsletteru nebo si prohlédněte letáček.Prohlášení o přístupnosti webů Servisního střediska

Stránky Servisního střediska jsou přístupné pro všechny uživatele včetně těch, kteří používají méně rozšířené operační systémy či prohlížeče. Zdrojový kód splňuje standardy organizace W3C, s validním (X)HTML a CSS 2.1. Vyhovuje požadavkům Blind Friendly Web (přístupnost pro zrakově postižené), konkrétně Vyhlášce č. 64/2008 Sb. o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy. Vzhledem k interaktivnímu pojetí studijních materiálů doplněných o specifické technologie (např. Flash, video) nelze ošetřit přístupnost na všech místech. Ve vhodných případech slouží jako náhrada alternativní text.

Podporované prohlížeče

Kompatibilita se staršími verzemi není zaručena. Mimo výčet níže uvedených prohlížečů by se měly stránky zobrazovat správně i na dalších (Safari, Konqueror, Chrome, Flock, SeaMonkey, …).

  1. Mozilla Firefox 3
  2. Internet Explorer 6
  3. Internet Explorer 7
  4. Opera 9

Klávesové zkratky

Firefox

Internet Explorer

V Internet Exploreru je nutné potvrdit kombinaci klávesou ENTER.

Opera

V Opeře se kombinací kláves SHIFT + ESC vyvolá nabídka s dostupnými klávesovými zkratkami. Akce se provede po stisknutí příslušné klávesy. Nabídku lze zrušit opětovným stisknutím kombinace kláves SHIFT + ESC nebo klávesou ESC.

Použité technologie

  • (X)HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Java
  • Flash