Přihlášení do IS MU

Vkládáme dodané video ukázky do webů i publikací pro tablety a mobilní zařízení, přidáváme titulky, popisky, nákresy. Pro vyučující Masarykovy univerzity také natáčíme výukové filmy, operace, laboratorní postupy, terénní cvičení i zvané přednášky. Natáčení v exteriérech je limitováno určitou dojezdovou vzdáleností od města Brna. Dále zpracujeme a sestříháme i videozáznamy pořízené vyučujícími či digitalizujeme staré VHS kazety.