Přihlášení do IS MU


Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: Video ve výuce

Podívejte se na záznamy přednášek z konference věnované tomuto tématu na webu Open space konference 2016.


Uživatelská podpora IS MU pro video ve výuce

Podpora při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů. E-technici Vám poradí, jak videa vkládat do interaktivních osnov, odpovědníků a diskusních fór a jak je efektivně využít při výuce.

e-technici

Asistence při přípravě nebo vylepšení studijních materiálů se zaměřením na multimédia. Pracovníci Servisního střediska Vám pomohou nebo poradí s kompletním zpracováním videí od jejich natočení až po začlenění do výukových materiálů.

Servisní středisko pro e-learning