Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Strategie e-learningu na MU


Vize

Používat technologie ve výuce s rozvahou a s důvěrou, efektivně a kreativně tak, abychom u studentů rozvíjeli jejich znalosti a zkušenosti.

Tento dokument konkretizuje strategii, cíle a nástroje k tomu, co vše by se v oblasti e-learningu mělo v následujících letech stát. Právě se správně nastavenou vizí, prostředím a strategií lze dostát závazkům a splnit očekávání, která jsou na bedra e-learningu kladena. Tato očekávání nejsou malá. E-learning a elektronická podpora výuky obecně je pro mnohé možností, jak zefektivnit a zatraktivnit výuku, přimět studenty aktivně spolupracovat a tím v neposlední řadě přispět ke snížení studijní neúspěšnosti (v souladu se strategií MU a strategickými projekty OP VVV). K e-learningovým aktivitám se mnozí vyučující obracejí i z čistě praktických důvodů s vidinou snížení administrativní zátěže výuky. A v neposlední řadě vnímají vyučující e-learning jako tu správnou cestu v komunikaci s dnešní generací studentů.

Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020 (PDF, autentizovaný odkaz)

E-learning na Masarykově univerzitě bude v roce 2020:
  • v podobě blended learningu, elektronickou podporou výuky, nikoliv výhradní náhradou klasického a prověřeného vztahu učitel-student,
  • vhodně cílenou volbou, nikoliv nařízením (neboť jde o heterogenní prostředí fakult, programů i jednotlivců a inspirace a podpora je lepší než nařízení),
  • sadou propracovaných nástrojů a možností, se kterými budou uživatelé intuitivně dobře pracovat,
  • reflektovat moderní trendy s rozvahou a akademickým přístupem,
  • alternativou, která učitelům ve výuce dovolí realizovat aktivity, které by bez digitálních technologií dělat nemohli,
  • pro studenty další cestou, jak získat znalosti a dovednosti.

V katalogu e-learningu prezentují učitelé MU využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu. Inspirujte se.

Katalog e-learningu

Katalog technologií ve výuce na MU poskytuje vyučujícím informace a přehled o nástrojích, které mají k dispozici.

Katalog technologií (autentizováno)

Chcete se dozvědět více o e-learningu na MU? Zeptejte se svého e-technika.

Uživatelská podpora IS MU