Přihlášení do IS MU
Základy osobní sebeobrany
logo fakulty
Základy osobní sebeobrany

Autoři: Vít, Michal - Reguli, Zdenko - Chvátalová, Jitka

Recenzováno

Učebnice Základy osobní sebeobrany se zabývá teorií a praxí osobní sebeobrany. Cílem e-learningového kurzu je popsat a vysvětlit základní principy osobní sebeobrany. Text je určen jak pro veřejnost, tak i pro specialisty, kteří studují sebeobranu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS:bk1116 Sebeobrana I, bk1128 Sebeobrana II). Na základě dělení tréninku sebeobrany na jednotlivé složky se učebnice věnuje čtyřem základním oblastem: strategie …více

Metodika tvorby bibliografických citací
logo fakulty
Metodika tvorby bibliografických citací

Autoři: Kratochvíl, Jiří - Sejk, Petr - Eliášová, Věra - Stehlík, Marek

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků …více

Pravidla psaní odborného článku
logo fakulty
Pravidla psaní odborného článku

Autoři: Kratochvíl, Jiří

Recenzováno

Publikace Pravidla psaní odborného článku popisuje průběh publikačního procesu u odborného článku s cílem seznámit začínající autory především z lékařských oborů s obecnými doporučeními pro výběr časopisu, v němž plánují publikovat, strukturou odborného článku, časovou osou recenzního řízení a možnými příčinami zamítnutí textu nebo jeho vrácení k přepracování. V případě struktury odborného článku jsou vyjmenovány jeho jednotlivé části v souvislosti se základními …více

Principy právního myšlení
logo fakulty
Principy právního myšlení

Autoři: Telec, Ivo

Snímky vybrané mezi Principy právního myšlení mají osvětlit základy právního uvažování a rozhodování o právních věcech. Texty jsou laděny právně filozoficky s tím, že na základní otázky přirozené spravedlnosti, jakož i na otázky právnického vzdělávání, navazují dílčí projevy vědecké. Texty navazují na Vědeckou propedeutiku, na Občanské právo – všeobecně, na Právní principy a zásady soukromého práva, jakož i na Výklad soukromého práva. Slouží za širší základ …více

Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách
logo fakulty
Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách

Autoři: Kubíková, Zdeňka - Černá, Libuše

Cílem publikace Prevence úrazů a bezpečnost ve školním prostředí na základních a středních školách je doplnit scházející, tolik potřebné informace ke vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy o právního povědomí se zřetelem na prevenci úrazů a bezpečnost prováděných činností při pohybových aktivitách ve školách a školských zařízeních. Výuková publikace je především určena pro FSpS:bp008 a bk008 První pomoc.

Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika
logo fakulty
Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika

Autoři: Korvas, Pavel

Recenzováno

Multimediální učebnice Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika pro výuku běhu na lyžích tvoří 6 kapitol se zaměřením na volný způsob běhu. Výukový program obsahuje informační, historickou a propagační část o běhu na lyžích volnou technikou, zjednodušený biomechanický rozbor, popis techniky a metodiku nácviku volného způsobu běhu. Textová část je doplněna videosekvencemi, které znázorňují jak jednotlivé techniky bruslení na lyžích, tak i metodické prvky v různém terénu …více

Úvod do pedagogiky
logo fakulty
Úvod do pedagogiky

Autoři: Pospíšil, Radek

Publikace Úvod do pedagogiky se zabývá problematikou obecné a srovnávací pedagogiky. Popisuje cíle a principy výchovy, formy výchovně vzdělávací práce, podmínky výchovy, výzkumné metody pedagogiky a další témata. Studijní text je využíván v předmětech PdF: SZ7BK_DUP1 a SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky a SZ2BP_DUP2 Seminář k nástinu dějin pedagogiky a úvodu do pedagogiky.

Sylabus teorie a didaktika sportu I
logo fakulty
Sylabus teorie a didaktika sportu I

Autoři: Bedřich, Ladislav - Dovalil, Josef

Recenzováno

Sylabus teorie a didaktika sportu I je prezentací tezí přednášek předmětu Sportovní trénink (bp024), je stručným výtahem a přehledem myšlenkového postupu (přednášky). Text má charakter jak informační, tak i orientační, omezuje se na základní osnovu dané problematiky. Obsahuje pojmy popřípadě definice, které je třeba doplňovat a rozvíjet dalším studiem. Autoři předpokládají, že se tato publikace bude vhodným pomocníkem pro sportovně-tělovýchovné vzdělávání obecně …více

Zimní turistika na sněžnicích
logo fakulty
Zimní turistika na sněžnicích

Autoři: Korvas, Pavel - Došla, Jan

Recenzováno

Elektronická učebnice Zimní turistika na sněžnicích řeší problematiku inovace a zkvalitňování podpůrných materiálů pro teoretickou i praktickou výuku na FSpS MU pro studenty učitelství tělesné výchovy i pro další vzdělávání zájemce z řad veřejnosti. Součástí textové části jsou informace z historie zimní turistiky, o materiálových požadavcích, stravování, návrhy tras. V rámci metodické části je popsána, vysvětlena a ukázána základní technika chůze na sněžnicích …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?