Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Publikace a kurzy

Academic vocabulary online
logo fakulty
Academic vocabulary online

Autoři: Pojslová, Blanka

Multimediální učebnice Academic Vocabulary Online se zaměřuje na akvizici a rozvoj akademické slovní zásoby v angličtině prostřednictvím interaktivních cvičení. V publikaci jsou představeny základní charakteristiky akademické slovní zásoby, způsoby budování slovní zásoby, a wordlisty s akademickou slovní zásobou. Učebnice je určena studentům předmětů ESF: BPJ_JI1A - 4A Jazyk I/1 - 4 - Angličtina a ESF: NPO_AVO Academic Vocabulary Online.

Interaktivní cvičebnice ruské gramatiky B1
logo fakulty
Interaktivní cvičebnice ruské gramatiky B1

Autoři: Truhlářová, Oxana - Sokolova, Anastasija

Interaktivní cvičebnice ruské gramatiky B1 se věnuje složitým otázkám ruské gramatiky (rozkazovací způsob, neurčitá a záporná zájmena, skloňování cizích jmen a příjmení apod.). Každé téma obsahuje teoretický výklad, který je doplněn videí a dalšími doplňující materiály, nedílnou součástí každého tématu jsou interaktivní cvičení různého typu (dril, poslech, křížovka, hádanka atd.). Publikace je určena jak oborovým studentům PdF v předmětech: RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4 a RJ1064 …více

Praktické početní metody pro fyziky
logo fakulty
Praktické početní metody pro fyziky

Autoři: Kurfürst, Petr

Recenzováno

Elektronická publikace Praktické početní metody pro fyziky navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do pěti základních kapitol, popisujících přehled o integrální Laplaceově transformaci, pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a praktické základy numerických výpočtů. Učebnice je určena studentům předmětu PřF: F3424 Basic mathematical methods in physics 3 (podzim 2024), především pak …více

BE-Learning – Course of Business English for the Workplace at B2 Level
logo fakulty
BE-Learning – Course of Business English for the Workplace at B2 Level

Autoři: Bilková, Silvie - Hrbáčková, Jiřina - Kovaříková, Markéta - Punčochářová, Eva - Putnová, Erika - Stejskalová, Petra - Václavík, Ladislav

Multimediální učebnice Kurz obchodní angličtiny pro práci na úrovni B2 se zaměřuje na praktické získání základní a důležité slovní zásoby z oblasti obchodní angličtiny na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce. Je členěna do 8 kapitol s interaktivními aktivitami podporujícími především dovednosti čtení a poslech. Publikace je určena studentům předmětů ESF:  BPJ_JI1A - 4A Jazyk I/1 - 4 - Angličtina, MPJ_JII1Ab - 2Ab Jazyk II/1 - 2 - Angličtina, BKJ_JZA1 -2 Jazyk 1/1 - 2 a zároveň je navržena …více

Tělovýchovné chvilky pro 5. až 6. ročník ZŠ: Cvičení se superhrdiny
logo fakulty
Tělovýchovné chvilky pro 5. až 6. ročník ZŠ: Cvičení se superhrdiny

Autoři: Šeráková, Hana - Mecerodová, Anna

Recenzováno

Multimediální elektronická publikace Tělovýchovné chvilky pro 5. až 6. ročník ZŠ: Cvičení se superhrdiny se zaměřuje na možnosti zařazení pohybu do výuky v hodinách na 1. a 2. stupni základních škol. V úvodní části přináší základní informace o podpůrně pohybovém systému, držení těla, kompenzačních cvičeních, tělovýchovných chvilkách, motivaci a základních pozicích. V následujících částech představuje soubor pohybových námětů pro tělovýchovné chvilky, motivační karty a také test znalostí. Učebnice je určena studentům …více

Ve dvou se to lépe táhne: chemie – fyzika
logo fakulty
Ve dvou se to lépe táhne: chemie – fyzika

Autoři: Cídlová, Hana - Petrů, Michaela - Musilová, Emilie

Recenzováno

Výuková publikace "Ve dvou se to lépe táhne" obsahuje dvouoborové úlohy procvičující učivo chemie v kombinaci s jedním přírodovědným předmětem. Vzhledem k velkému rozsahu je rozdělena do čtyř samostatných dílů dle předmětu procvičovaného společně s chemií. Třetí díl Ve dvou se to lépe táhne: chemie – fyzika  je zaměřený na kombinaci chemie s fyzikou. Elektronická publikace je určena studentům předmětu PdF: FC0001 Didaktika přírodních věd a všem zájemcům o výuku chemie. Jednotlivé …více

Diagnostika a pohybový aparát v ontogenezi
logo fakulty
Diagnostika a pohybový aparát v ontogenezi

Autoři: Vomáčková, Klára - Selecká, Michaela - Horák, Vít - Bazalová, Pavlína

Elektronická publikace Diagnostika a pohybový aparát v ontogenezi spojuje diagnostiku pohybového aparátu a znalosti vývoje během ontogeneze. Umožňuje nám tak nacházet souvislosti a možnosti řešení nápravy pohybového aparátu u dospělých. Učebnice je určena studentům předmětu FSpS: np4051, nk4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi, současně znalost vývojové kineziologie je velkým benefitem nejen pro fyzioterapeuty, ale i trenéry.

Interpretace biochemických nálezů: případy z klinické a laboratorní praxe
logo fakulty
Interpretace biochemických nálezů: případy z klinické a laboratorní praxe

Autoři: Beňovská, Miroslava - Tůmová, Jana - Kyselák, Ondřej - Bučková, Dana - Wiewiorka, Ondřej

Výuková publikace Interpretace biochemických nálezů představuje databázi biochemických nálezů včetně krátké anamnézy pacienta, popisu změn biochemických parametrů v čase a jejich interpretaci. První část obsahuje nálezy typické pro vybrané diagnózy, druhá část je zaměřena na intoxikace, následně jsou prezentovány neobvyklé případy a vzácné kazuistiky. Publikace je určena studentům předmětů LF:BLKB0321p, MBKB071p Klinická biochemie I a II - přednáška.

Metodika výuky středoškolské matematiky
logo fakulty
Metodika výuky středoškolské matematiky

Autoři: Baráková, Miluše

Recenzováno

Elektronická učebnice Metodika výuky středoškolské matematiky pokrývá metodiku výuky celého učiva středoškolské matematiky. Opírá se přitom o téměř padesát let zkušeností autorky z výuky matematiky na gymnáziu. Učebnice je určena studentům předmětu PřF: MUC86, MUC87 Pedagogická praxe z matematiky 1, 2, PřF: XS090 Asistentská praxe a PřF: XS900 Souvislá pedagogická praxe.

Pedagogika volného času
logo fakulty
Pedagogika volného času

Autoři: Němec, Jiří - Kaplánek, Michal - Jirásek, Ivo - Košatková, Markéta - Macků, Richard - Klapko, Dušan - Pařízek, Michal - Soják, Petr

Recenzováno

Elektronická multimediální učebnice Pedagogika volného času přináší moderní pohled na stále dynamicky se rozvíjející oblast, jejíž předmětem je výchova ve volném čase. Učebnice je určena studentům předmětu PdF:SOk436 Výchova ve volném čase, ale i budoucím vychovatelům či pedagogům volného času, animátorům, sociálním pedagogům a učitelům, kteří se rádi zamýšlí nad tím, jak smysluplně a atraktivně rozvíjet osobnost svých svěřenců.

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?