Přihlášení do IS MU
Úvod do geografie venkova
logo fakulty
Úvod do geografie venkova

Autoři: Svobodová, Hana - Věžník, Antonín

Recenzováno

Výuková publikace Úvod do geografie venkova ve stručnosti uvádí do problematiky rurální geografie. Vysvětluje samotný pojem venkov a kritéria, pomocí nichž lze venkov vymezovat, dále pak ukotvení rozvoje venkova v rámci regionálního rozvoje a Společné zemědělské politiky EU. Neopomíjí jaké funkce venkov plní v současnosti, jaké byly v minulosti a kdo a jak se může o rozvoj venkova zasadit. Závěr předkládá několik modelových ukázek problémů, se kterými …více

Biogeografie
logo fakulty
Biogeografie

Autoři: Divíšek, Jan - Culek, Martin

Recenzováno

Druhé rozšířené vydání elektronické výukové publikace Biogeografie se snaží čtenáři poskytnout všechny potřebné informace k základní orientaci v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Publikace je určena jednak studentům předmětu PřF:Z0005 Biogeografie, který je vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity, ale i všem ostatním zájemcům o tuto disciplínu na pomezí biologie a geografie. Druhé vydání rozšiřuje původní interaktivní studijní …více

Austrálie
logo fakulty
Austrálie

Autoři: Culek, Martin - Hofmann, Eduard - Rychnovský, Boris - Svobodová, Hana - Mísařová, Darina

Recenzováno

Elektronická učebnice Austrálie obsahuje podrobnou fyzicko-geografickou (včetně bio-geografické) a socio-ekonomickou charakteristiku Austrálie. K těmto částem jsou připraveny cvičné odpovědníky s několika stovkami otázek a úkolů k procvičení. Doplňkové informace k vybraným tématům jsou řešeny pomocí boxů a prezentací, které je možné použít při výuce regionální geografie Austrálie. Text je doplněn množstvím vlastních fotografií a video záznamů …více

Vybrané texty z politické geografie
logo fakulty
Vybrané texty z politické geografie

Autoři: Lněnička, Libor

Recenzováno

Interaktivní učební text Vybrané texty z politické geografie k předmětu PdF:Ze2MP_PGP9 Politická geografie je určen pro všechny zájemce o společensko-politické dění ve světě. Hlavním cílem předloženého textu je shrnout zásadní myšlenky a proměny společensko-politického života a vývoje jednotlivých států světa. Politická geografie ve své podstatě odráží historicko-společenské procesy, které historicky formovaly nové státní útvary, přispívaly ke změně společenských …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?