Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Publikace a kurzy oboru ORL, oftalmologie, stomatologie

Spectacle technique and technology
logo fakulty
Spectacle technique and technology

Autoři: Veselý, Petr

Recenzováno

Interaktivní učebnice Spectacle technique and technology je věnovaná jednotlivým typům brýlových čoček, jejich centrování a technologickým parametrům brýlových čoček a brýlových obrub. Publikace je určena studentům předmětů LF Brýlová technika I, II a  Brýlová technologie I, II.

Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas
logo fakulty
Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas

Autoři: Izakovičová Hollá, Lydie - Fassmann, Antonín - Poskerová, Hana - Bořilová Linhartová, Petra - Vokurka, Jan - Daněk, Zdeněk

Recenzováno

Multimediální publikace Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas zahrnuje učební text a k němu příslušející obrazovou databázi patologických stavů na sliznicích dutiny ústní. Úvodní kapitoly zahrnují obecné poznatky o ústních sliznicích. Dále následují kapitoly týkající se jednotlivých onemocnění včetně diferenciálně diagnostických poznámek. Publikace je určena studentům programu Zubní lékařství a Všeobecné lékařství.

Základy metod korekce refrakčních vad
logo fakulty
Základy metod korekce refrakčních vad

Autoři: Severa, David - Veselý, Petr - Beneš, Pavel

Recenzováno

Výuková publikace Základy metod korekce refrakčních vad poskytuje ucelený souhrn informací o základních metodách korekce refrakčních vad a presbyopie. Výuková pomůcka je určena především studentům LF MU oborů oční optiky, optometrie a ortoptiky, zejména pak předmětů Nauka o refrakci I-IV, Optika-optometrie I-II.

Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček
logo fakulty
Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Autoři: Veselý, Petr - Šimovič, Peter - Petrová, Sylvie

Skripta Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček obsahují důležité informace o problematice technologie výroby brýlových čoček, ale také o základních materiálech, ze kterých se brýlové čočky v současné době vyrábějí, nebo se v minulosti vyráběly. Část skript pojednává přímo o technologii výroby brýlových čoček a je chronologickým přehledem jednotlivých výrobních procesů, kterými brýlové čočky ve výrobním závodě procházejí. Dále jsou v textu shrnuty a popsány moderní …více

Optická praktika
logo fakulty
Optická praktika

Autoři: Beneš, Pavel

Publikace Optická praktika slouží jako výukový text a vizuální průvodce studentům pro zpracování zakázky a zhotovení kompletních brýlí jako korekční zrakové pomůcky. Nejširší část je věnována výrobě brýlí s přihlédnutím na jednotlivé kroky, které je nutné splnit pro jejich správnou optickou i estetickou funkci. Je zde zařazena i kapitola věnovaná možným opravám brýlí. Stránka problematiky provozu oční optiky, optometrického pracoviště a nástin …více

Úvod do speciální kontaktologie
logo fakulty
Úvod do speciální kontaktologie

Autoři: Petrová, Sylvie - Synek, Svatopluk

Aplikace speciálních kontaktních čoček tvoří nástavbu základních aplikačních znalostí a zkušeností. Cílem výukové publikace Úvod do speciální kontaktologie je navázat na znalosti studentů z předmětu Kontaktní čočky I - III, rozšířit je a zaměřit pozornost na podrobnější mapování předního segmentu oka s následným výběrem nejvhodnější geometrie kontaktní čočky. Publikace je určena studentům Optometrie pro výuku předmětu MPOK071 - Speciální kontaktologie, může …více

Kontaktní čočky
logo fakulty
Kontaktní čočky

Autoři: Synek, Svatopluk

Publikace Kontaktní čočky pojednává o historii kontaktních čoček (KČ), vlivu nošení KČ na rohovku a přední segment oka, rozdělení KČ dle materiálu a konstrukce, indikace a kontraindikace, o předaplikačním vyšetření, doporučených postupech nasazení KČ na oko, možnosti poškození oka KČ a sledování nositelů KČ. Publikace je využívána v předmětech Oční lékařství (VLOL7X1), Kontaktní čočky (BOKV0431, BOKV0532, BOKV0633).

Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky
logo fakulty
Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky

Autoři: Šlapák, Ivo - Janeček, Dalibor - Lavička, Lukáš

Recenzováno

Výukový text Základy otorinolaryngologie a foniatrie pro studenty speciální pedagogiky obsahuje informace o embryologii, klinické anatomii a fyziologii, vyšetřovacích postupech a chorobných stavech pro přípravu studentů speciální pedagogiky ke zkoušce z Otolaryngologie a foniatrie. Jednotlivé kapitoly popisují základní informace o ORL oblastech, nejčastějších onemocněních a jejich léčbě. Problematice hlasu a řeči je věnována samostatná kapitola. Výukový text obsahuje všechny potřebné informace pro vykonání …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?