Přihlášení do IS MU
Paleogenetika člověka
logo fakulty
Paleogenetika člověka

Autoři: Lízal, Pavel

Recenzováno

Výuková publikace Paleogenetika člověka seznamuje s poznatky o evoluci moderního člověka, které byly získány studiem současných a archaických populací člověka propojením antropologických, populačně-genetických a molekulárně-biologických přístupů. Cílem je snaha o odpovězení otázek: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo byl náš předek? Kdy a kde žil? Jak velká byla zakladatelská populace moderního člověka? Jak jsme osídlili svět? Kdo byli Neandrtálci a Děnisované …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?