Přihlášení do IS MU
Psychomotorika nejen pro děti
logo fakulty
Psychomotorika nejen pro děti

Autoři: Šeráková, Hana - Vrbas, Jaroslav - Jonášová, Daniela - Němčanská, Aneta

Recenzováno

Multimediální elektronická publikace Psychomotorika nejen pro děti přináší základní informace z teorie psychomotoriky a dále praktické příklady a videoukázky psychomotorických aktivit. Je určena především studentům oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy na PdF MU, ale mohou ji využívat také studenti dalších oborů a fakult napříč ČR i široká veřejnost – učitelé, vychovatelé, trenéři, vedoucí zájmových kroužků, pečovatelé, rodiče apod.

Abeceda pohybové aktivity dětí
logo fakulty
Abeceda pohybové aktivity dětí

Autoři: Mužík, Vladislav - Šeráková, Hana - Janošková, Hana

Recenzováno

Elektronická multimediální učebnice Abeceda pohybové aktivity dětí přibližuje a zdůrazňuje pohyb dítěte jako jednu ze základních životních potřeb dětského organizmu. Učebnice propojuje vybraná teoretická a didaktická témata tělesné výchovy a výchovy dětí k pohybové aktivitě s praktickými videoukázkami a fotodokumentacemi ze školní i mimoškolní praxe a je zaměřena na utváření celkového pohybového režimu dětí ve škole i mimo školu. Publikace je primárně určena studentům učitelství …více

Gymnastika dětí hravě i metodicky
logo fakulty
Gymnastika dětí hravě i metodicky

Autoři: Janošková, Hana - Šeráková, Hana

Recenzováno

Elektronická výuková publikace Gymnastika dětí hravě i metodicky obsahuje obecný popis gymnastických disciplín, techniku provedení, metodický postup, dopomoc a záchranu, chyby a varianty provedení. Vložené hry, motivace a činnosti umožní učitelům i žákům zpříjemnit nácvik konkrétních gymnastických prvků. Multimediální publikace přináší základní informace k provedení gymnastických prvků doplněné fotografiemi a videozáznamy a je určena převážně studentům oboru Učitelství pro 1. …více

Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků
logo fakulty
Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků

Autoři: Vajda, Petr - Strašilová, Kateřina - Hlavoňová, Dita

Recenzováno

Výuková publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků představuje zásobník cviků a her využívající některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětu FSpS:np2076 Teorie a didaktika plávání a FSpS: np2025 Didaktika plaveckých sportů a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Náměty na cvičení pro děti předškolního věku
logo fakulty
Náměty na cvičení pro děti předškolního věku

Autoři: Janošková, Hana - Šeráková, Hana - Kouřilová, Iva

Recenzováno

Metodická publikace Náměty na cvičení pro děti předškolního věku přináší cvičení motivovaná básničkami, náčiním i slovem. Cílem této publikace je představit zásobník cvičení s náčiním, který lze využít v rámci pohybových aktivit v mateřských školách. Materiál je určen zejména studentům předmětu PdF: MSBK_TVP1 Pohybové činnosti 1 - poznáváme svoje tělo pohybem, dále pak učitelům a vedoucím volnočasových aktivit. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku
logo fakulty
Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Autoři: Janošková, Hana - Šeráková, Hana

Recenzováno

Metodická publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem pro uvedenou věkovou kategorii. Cílem této publikace je představit zásobník cvičení s náčiním, který je obohacen o motivace. Materiál je určen zejména studentům předmětu PdF:ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1, dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícími s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka je také …více

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku
logo fakulty
Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Autoři: Janošková, Hana - Šeráková, Hana

Recenzováno

V metodické publikaci Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (html verze) je prezentován zásobník cvičení bez náčiní, ve kterém jsou uvedeny jak jednotlivá cvičení s popisem a vhodnou motivací, tak celé sestavy (cvičení bez náčiní, dynamická a koordinační cvičení, strečink). Materiál je určen zejména studentům předmětu PdF:ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1, dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit pracujícími s dětmi mladšího školního věku. Výuková pomůcka …více

Právo proti domácímu násilí
logo fakulty
Právo proti domácímu násilí

Autoři: Králíčková, Zdeňka - Dávid, Radovan - Kornel, Martin - Žatecká, Eva - Volková, Jana

Webové prezentace Právo proti domácímu násilí jsou určeny zejména posluchačům Právnické fakulty zapsaným do výběrového semináře MV802K:Právo proti domácímu násilí jako doplněk stejnojmenných skript vydaných v nakladatelství C. H. Beck, 2011, a sylabů. Tým vyučujících zpracoval základní informace týkající se domácího násilí jako závažného socio-patologického jevu. Po vymezení základních pojmů je věnována pozornost vývoji právní úpravy proti domácímu násilí …více

Rozvoj matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku
logo fakulty
Rozvoj matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku

Autoři: Blažková, Růžena

Recenzováno

Dílo Rozvoj matematických pojmů a představ u dětí předškolního věku je určeno pro studenty studia učitelství pro mateřské školy, pro 1. stupeň základní školy a pro speciální pedagogy. Obsahuje nejelementárnější pohledy na postupné vytváření pojmu přirozeného čísla a geometrického útvaru u dětí v předškolním věku. Správné přístupy k budování matematických představ mohou zabránit budoucím problémům dětí v matematice. Publikace je především využívána ve výuce předmětů PdF: MSBK_RMP1 Rozvoj matematických …více

Halliwickova metoda plavání
logo fakulty
Halliwickova metoda plavání

Autoři: Pacholík, Viktor - Sebera, Martin - Huta, Petr - Blahutková, Marie

Materiál Halliwickova metoda plavání se používá ve stejnojmenném předmětu na FSpS (np922). Tato metoda plavání je jednou z cest, jak překonat problémy u dětí, které vykazují anxiozní pocity z plavání nebo z plaveckého prostředí. Jde o metodu plavání určenou zejména pro handicapované děti, ale její využití je mnohem širší a lze ji uplatnit také u zdravých osob s různými problémy (anxiozní pocity, potíže s kontaktem s vodou, obtížný pohyb ve vodě z nerůznějších …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?