Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Vyhledávání publikací a kurzů

Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie
logo fakulty
Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie

Autoři: Svobodová, Hana - Durna, Radek - Pernica, Marek - Hofmann, Eduard

Metodická publikace Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie představuje 14 námětů pro výuku socioekonomické geografie v terénu - konkrétně na školním pozemku, v prostředí města a venkova. Součástí každého námětu je úvod do tématu, příprava na výuku a pracovní list pro žáky, který je možné vyplňovat jak v tištěné formě, tak přímo on-line. Materiál je určen zejména studentům předmětu PdF:Ze0062 Geografické případové studie.

Česká republika – tematický atlas
logo fakulty
Česká republika – tematický atlas

Autoři: Hájková, Mariana - Svobodová, Hana

Elektronická publikace Česká republika – tematický atlas je interaktivní atlas, který má cíl u studentů podporovat rozvoj kartografických dovedností. Ty jsou rozvíjeny pomocí otázek a úkolů. Materiál je určen zejména studentům předmětů PdF: Ze0157 Fyzická geografie ČR, PdF: Ze0158 Socioekonomická geografie ČR a PdF: Ze0056 Seminář z regionální geografie České republiky 2.

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele
logo fakulty
Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Autoři: Ruda, Aleš

Publikace Klimatologie a hydrogeografie pro učitele je svým obsahem a náplní určená pro studenty učitelství geografie (zejména studentům předmětů PdF:Ze0018 Klimatologie a hydrogeografie, PdF:Ze0019 Cvičení z klimatologie a hydrogeografie) a přináší rámcové informace věnující se tématům podnebí a vody v krajině. Ačkoliv je publikace obsáhlá, snaží se víceméně popsat a zdůvodnit některé zákonitosti týkající se podnebí, počasí a výskytu vody v krajině. Kromě zmíněných charakteristik …více

Úvod do geografie venkova
logo fakulty
Úvod do geografie venkova

Autoři: Svobodová, Hana - Věžník, Antonín

Recenzováno

Výuková publikace Úvod do geografie venkova ve stručnosti uvádí do problematiky rurální geografie. Vysvětluje samotný pojem venkov a kritéria, pomocí nichž lze venkov vymezovat, dále pak ukotvení rozvoje venkova v rámci regionálního rozvoje a Společné zemědělské politiky EU. Neopomíjí jaké funkce venkov plní v současnosti, jaké byly v minulosti a kdo a jak se může o rozvoj venkova zasadit. Závěr předkládá několik modelových ukázek problémů, se kterými …více

Biogeografie
logo fakulty
Biogeografie

Autoři: Divíšek, Jan - Culek, Martin

Recenzováno

Druhé rozšířené vydání elektronické výukové publikace Biogeografie se snaží čtenáři poskytnout všechny potřebné informace k základní orientaci v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Publikace je určena jednak studentům předmětu PřF:Z0005 Biogeografie, který je vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity, ale i všem ostatním zájemcům o tuto disciplínu na pomezí biologie a geografie. Druhé vydání rozšiřuje původní interaktivní studijní …více

Austrálie
logo fakulty
Austrálie

Autoři: Culek, Martin - Hofmann, Eduard - Rychnovský, Boris - Svobodová, Hana - Mísařová, Darina

Recenzováno

Elektronická učebnice Austrálie obsahuje podrobnou fyzicko-geografickou (včetně bio-geografické) a socio-ekonomickou charakteristiku Austrálie. K těmto částem jsou připraveny cvičné odpovědníky s několika stovkami otázek a úkolů k procvičení. Doplňkové informace k vybraným tématům jsou řešeny pomocí boxů a prezentací, které je možné použít při výuce regionální geografie Austrálie. Text je doplněn množstvím vlastních fotografií a video záznamů …více

Vybrané texty z politické geografie
logo fakulty
Vybrané texty z politické geografie

Autoři: Lněnička, Libor

Recenzováno

Interaktivní učební text Vybrané texty z politické geografie k předmětu PdF:Ze2MP_PGP9 Politická geografie je určen pro všechny zájemce o společensko-politické dění ve světě. Hlavním cílem předloženého textu je shrnout zásadní myšlenky a proměny společensko-politického života a vývoje jednotlivých států světa. Politická geografie ve své podstatě odráží historicko-společenské procesy, které historicky formovaly nové státní útvary, přispívaly ke změně společenských …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?