Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Vyhledávání publikací a kurzů

Právo proti domácímu násilí
logo fakulty
Právo proti domácímu násilí

Autoři: Králíčková, Zdeňka - Dávid, Radovan - Kornel, Martin - Žatecká, Eva - Volková, Jana

Webové prezentace Právo proti domácímu násilí jsou určeny zejména posluchačům Právnické fakulty zapsaným do výběrového semináře MV802K:Právo proti domácímu násilí jako doplněk stejnojmenných skript vydaných v nakladatelství C. H. Beck, 2011, a sylabů. Tým vyučujících zpracoval základní informace týkající se domácího násilí jako závažného socio-patologického jevu. Po vymezení základních pojmů je věnována pozornost vývoji právní úpravy proti domácímu násilí …více

Metodika tvorby bibliografických citací
logo fakulty
Metodika tvorby bibliografických citací

Autoři: Kratochvíl, Jiří - Sejk, Petr - Eliášová, Věra - Stehlík, Marek

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků …více

Tanec pro studenty se zrakovým postižením
logo fakulty
Tanec pro studenty se zrakovým postižením

Autoři: Nejedlá, Lenka - Skotáková, Alena

Publikace Tanec pro studenty se zrakovým postižením je zaměřena na didaktiku a metodiku vybraných tanců se zaměřením na výuku studentů se zrakovým postižením. Určena je nejen pedagogům, ale také všem studentům speciální pedagogiky nebo široké veřejnosti. Učebnice také slouží jako pomůcka při opakování tanců frekventantům tanečního kurzu či jako inspirační materiál a to díky velkému množství doprovodných videí a dalších materiálů. Učebnice nenahrazuje fyzickou výuku. Pomůcka …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?