Přihlášení do IS MU
Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením
logo fakulty
Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením

Autoři: Opatřilová, Dagmar - Zámečníková, Dana

Recenzováno

Výuková publikace Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením je zaměřena na jedince s tělesným postižením a je věnována zejména oblasti rozvoje hybnosti jako předpokladu komplexní péče a podpory o tyto jedince. Komplexně zpracovává několik klíčových oblastí, které spolu navzájem souvisí a jejichž podpora a rozvoj je nezbytná k naplnění cílů ucelené péče. Text se orientuje převážně na praktické otázky podpory a jejich zapojení do každodenního života. Učební pomůcka je především …více

Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením
logo fakulty
Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením

Autoři: Opatřilová, Dagmar

Recenzováno

Výuková publikace Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením je určena studentům oboru somatopedie (PdF:SP7BK_RMO, SP_RMO Reedukace mozkové obrny) a klade si za cíl sumarizovat a vysvětlit základní pojmy sledované problematiky, popsat speciální didaktiky a metodiky při nácviku a rozvoji grafomotoriky a psaní u cílové skupiny, dále pak prezentovat možné intervence a kompenzace. Studijní pomůcka by měla usnadnit orientaci v daném okruhu problémů, pomoci studentům a speciálním …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?