Přihlášení do IS MU
Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů
logo fakulty
Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů

Autoři: Dumková, Jana

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas obsahuje zcela nové kapitoly z obecné histologie. Výuková publikace je určena studentům předmětu Histologie a embryologie …více

Histologický atlas LF MU
logo fakulty
Histologický atlas LF MU

Autoři: Vaňhara, Petr - Sedláčková, Miroslava - Lauschová, Irena - Dumková, Jana - Sedláková, Veronika - Čech, Svatopluk - Hampl, Aleš

Recenzováno

Multimediální elektronický výukový materiál Histologický atlas LF MU představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce histologie a mikroskopické anatomie. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu vznikly v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Publikace je určena studentům předmětů garantovaných na Ústavu histologie a embryologie LF MU.

Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
logo fakulty
Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce

Autoři: Štelcl, Jindřich - Vávra, Václav

Webová stránka reprezentuje multimediální atlas hornin, který je prvotně určen pro bakalářské i magisterské studium geologických oborů. Podává stručnou charakteristiku nejběžnějších typů hornin doplněnou řadou instruktivních obrázků makrovzorků i z polarizačního mikroskopu. Učební materiál je využíván v předmětech Poznávání minerálů a hornin (G3121, G3121k), Mikroskopie minerálů a hornin (G2141).

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?