Přihlášení do IS MU
Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I
logo fakulty
Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I

Autoři: Literák, Jaromír

Sbírka Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I pokrývá témata probíraná v první polovině úvodní přednášky z organické chemie – názvosloví organických sloučenin, polarita vazeb a rezonance, stereochemie a konformační chování molekul, reakce alkanů, alkenů, alkynů a aromatických uhlovodíků. Každá kapitola začíná krátkým úvodem k tématu. Sbírka také obsahuje řešení všech příkladů. Řešení příkladů by mělo vést k pochopení základních pravidel chování a reaktivity organických …více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin
logo fakulty
Chemické názvosloví anorganických sloučenin

Autoři: Cídlová, Hana - Musilová, Emilie

Cílem publikace Chemické názvosloví anorganických sloučenin je didakticky zpřístupnit a zpřehlednit budoucím učitelům chemie nomenklaturní principy aplikovatelné u těch sloučenin, s nimiž se s největší pravděpodobností setkají ve své pedagogické praxi, neboť dobré zvládnutí chemického názvosloví je základem pro další studium všech chemických disciplin. Vzhledem k obrovskému množství chemických sloučenin a současným změnám probíhajícím v názvosloví organických sloučenin …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?