Přihlášení do IS MU
Deterministické modely
logo fakulty
Deterministické modely

Autoři: Přibylová, Lenka

Recenzováno

Výuková pomůcka Deterministické modely je primárně určena studentům stejnojmenného předmětu PřF:M6VM06. Text je orientován aplikačně a seznamuje se základy deterministického modelování pomocí diferenciálních a diferenčních rovnic. Vybrané modely zahrnují širokou oblast od ekologie, epidemiologie, biochemie až po ekonomii, neurovědu či genetiku a seznamují jak s postupem při samotné tvorbě a případné revizi modelu, tak se základy teorie diferenciálních …více

Nelineární dynamika a její aplikace
logo fakulty
Nelineární dynamika a její aplikace

Autoři: Přibylová, Lenka

Recenzováno

Elektronický text Nelineární dynamika a její aplikace je podkladem pro přednášku stejnojmenného předmětu PřF:M6201. Text orientován aplikačně a seznamuje se základy teorie bifurkací spojitých a diskrétních dynamických systémů. Základní nelineární jevy spojité i diskrétní dynamiky jsou studovány jak teoreticky, tak na některých vybraných modelech reálných procesů z oblastí populační dynamiky, enzymatické kinetiky, modelů neuronů, ekonomických modelů nebo fyziky. …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?