Přihlášení do IS MU
Platón bez idejí
logo fakulty
Platón bez idejí

Autoři: Petrželka, Josef

Recenzováno

Výuková publikace Platón bez idejí ke stejnojmennému kurzu (FF: PH0190) se zabývá čtyřmi tématy Platónovy filosofie mimo jeho ústřední nauku o idejích. Cílem je ukázat, že také Platónovo pojetí kosmu (a materiálního světa), duše, společnosti a státu a jeho koncepce umění představují významné myslitelské počiny, které měly zásadní vliv na další vývoj myšlení v těchto čtyřech disciplínách.

Metodika džúdó
logo fakulty
Metodika džúdó

Autoři: Reguli, Zdenko - Štefánik, Jan - Vít, Michal

Publikace Metodika džúdó v jednotlivých kapitolách ukazuje příklady cvičení, jednotlivé metodické řady pro cvičení základů džúdó a jejich rozvoj. Metodika džúdó je zde rozdělena do třech částí, ve kterých naleznete metodiku techniky hodů (nage waza), metodiku techniky znehybnění (katame waza) a některé příklady použití technik džúdó v jednoduchých sebeobranných situacích. Výuková pomůcka je především určena pro studenty těchto předmětům FSpS …více

Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti
logo fakulty
Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti

Autoři: Horáková, Jana

Studijní materiál Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti představuje jeden ze způsobů, kterými se formuje diskurz umění nových médií. Seznamuje s hlavními koncepty eseje Waltera Benjamina Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti (1936) a následně na třech studiích věnovaných umění nových, digitálních médií a využívajících Benjaminovy pojmy ukazuje, jak probíhá transformace Benjaminových myšlenek do debaty o změnách statusu a funkce uměleckého díla vlivem …více

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu
logo fakulty
Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Autoři: Vít, Michal - Reguli, Zdenko

Učebnice Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu je zaměřena na didaktiku úpolových sportů aikidó, džudó a karate pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu. Obsahuje základní učivo úpolových sportů v rozsahu odpovídajícímu Rámcovým vzdělávacím programům. Učební opora je určena studentům magisterského a bakalářského studijního programu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity pro předměty Teorie a didaktika úpolů a Úpoly.

Kruh prstenu I
logo fakulty
Kruh prstenu I

Autoři: Malina, Jaroslav

Projekt Kruh prstenu I předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a zároveň přináší reprodukce obrazů a soch, jež v závěru 20. a počátkem 21. století vytvořilo kolem sedmi desítek českých malířů a sochařů. Kruh prstenu je patrně prvním pokusem zachytit takové …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?