Absolventská síť

 • 1.Zůstává přístup k IS MU i osobám, které již odešly ze školy?
  Ano. I po ukončení studentského í zaměstnaneckého vztahu můžete mít zájem být s institucí dál v kontaktu. Nadále funguje vaše učo a heslo pro přístup, e-mailová schránka a možnost používat různé komunikační agendy (Vývěska, Diskuse, ...). Možnosti některých agend mohou být omezené.

  Smyslem zachovaného přístupu do IS MU je například

  • umožnit Vám kontakt s bývalými spolužáky či spolupracovníky,
  • umožnit Vám snadno podat přihlášku k dalšímu studiu či zakoupit kurzy celoživotního vzdělávání v Obchodním centru,
  • umožnit Vám přístup k výukovým materiálům (Vaše studijní výsledky, studijní materiály ap.).

 • 2.Co je přesně Absolventská síť MU?
  Absolventi školy mají v IS MU dostupný rozcestník Absolvent, na kterém jsou soustředěny komunikační agendy a informační zdroje, o kterých lze předpokládat, že mohou být pro absolventa užitečné.

  Informační systém Absolventi

  Absolventi obecně mohou mít přístup k určitým aplikacím či funkcím IS MU, ke kterým nemají přístup jiní neaktivní uživatelé (bývalí pracovníci či neúspěšní studenti).

  Do Absolventské sítě byli zařazeni všichni absolventi od vzniku školy v roce 1919. Záznamy o nich byly digitalizovány, byla jim přidělena uča a vytvořeny Osobní stránky. Tito starší absolventi mají možnost svůj záznam v IS MU oživit a k síti se připojit - zejména za účelem navázání kontaktu s bývalými spolužáky.

  Registrace do Absolventské sítě: https://is.muni.cz/absolventi/

 • 3.Validace účastníků Absolventské sítě
  Registrace do sítě je jednoduchá, zahrnuje v principu jen vyplnění aktuálních kontaktů (adresa). Uživatel je pak v IS MU tzv. neověřený a nemá přístup k některým aplikacím (protože není jasná jeho totožnost). Může se však tzv. validovat např. zasláním oskenované verze diplomu z MU; pak je mu zpřístupněn plný rozsah IS MU tak, jak jej mají např. čerství absolventi odcházející ze školy.

  Pokud si však svůj přístup do IS MU pamatujete (a používáte heslo např. z doby svého studia či zaměstnaneckého poměru na škole), nemusíte se registrovat ani validovat v Absolventské síti.

 • 4.Jak funguje pro absolventy Osobní stránka?
  Je žádoucí, aby absolventi aktualizovali svou Osobní stránku – doplnili na sebe kontakt a další informace, mohou si např. aktualizovat fotografii. Podrobnosti o možnostech lze najít v nápovědě: Lidé.
 • 5.Aplikace pro setkávání se se spolužáky a známými
  Absolventy lze z hlediska způsobu setkávání se s lidmi ve škole zhruba rozdělit do dvou typů: absolventi starší nebo absolventi malých oborů cítí spřízněnost se svým studijním kruhem – skupinkou spolužáků, která společně absolvovala většinu výuky. Tyto promoční kruhy lidí jsou v IS MU předvyplněny a pro komunikaci v rámci nich se používá agenda Kruhy lidí (nápověda Kruhy lidí).

  Absolventi velkých oborů a ti, kdo zažili kreditové, studentem řízené studium, zpravidla nemají úzkou vazbu na svůj určitý kruh, ale během studia navázali různé vztahy s různými spolužáky a dalšími osobami na škole. Tito absolventi si mohou vytvořit seznam tzv. Mých známých, informovat je o svém životě prostřednictvím blogu Vzkazy pro Mé známé a odebírat e-mailem informace o změnách, které tyto sledované osoby učinily v IS MU.

 • 6.Kontrolní otázka pro případ zapomenutého hesla
  Uživatelé, kteří nejsou aktivní studenti či zaměstnanci, si mohou v aplikaci na změnu hesla nastavit tzv. kontrolní otázku pro případ zapomenutého hesla. Zdaří-li se jim zadat na ni v takové situaci správnou odpověď, IS MU jim zašle nové heslo na e-mail, kam mají z IS MU přesměrovanou poštu. Doporučujeme si otázku nastavit.

  Informační systém Absolventi (Správa) Změna hesla a kontrolní otázky


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.