• 1.Co je to klikací soutěž o pořadí ve frontě?
  Agenda časových soutěží umožňuje určit pořadí zájemců, kteří se registrují k dané akci – tzv. časové soutěži. Časovou soutěží může být soutěž o vstupenky do divadla, přihlášení do lukrativního kurzu, případně omezení libovolné nabídky v Obchodním centru. Zájemci o danou akci jsou vybíráni pouze na základě principu časové registrace bez dalších kritérií. Pořadí zájemců je tedy určeno pouze časem kliknutí na tlačítko pro získání kódu.

  Běžný prodej v Obchodním centru nebo jiné způsoby registrace v IS MU nejsou obvykle pro časové soutěže uzpůsobeny. Ovšem právě agenda časových soutěží, postavená na jednoduchém principu klikací soutěže, umožňuje, aby systém stihl ve velmi krátkém intervalu obsloužit stovky, tisíce či až desítky tisíc zájemců.

 • 2.Tři fáze soutěže
  Agenda časových soutěží zavádí elektronickou registraci do soutěže ve třech fázích:
  1. fáze: získání soutěžního kódu
  V první fázi získává zájemce zdarma na adrese https://souteze.is.muni.cz/ desetiznakový náhodný kód, který určuje jeho pořadí v soutěži. V této fázi probíhá samotná soutěž, ve které záleží, kdy byl daný kód vygenerován.

  Každý kód má u sebe evidovánu časovou známku s přesností na 6 desetinných míst sekundy, která odpovídá okamžiku kliknutí uživatele na tlačítko pro získání kódu. Podle této časové známky se tedy určuje pořadí. Aplikace neumožní pro danou soutěž vygenerovat žádný kód až do okamžiku zahájení soutěže.

  2. fáze: registrace soutěžního kódu
  Získaný soutěžní kód je v druhé fázi třeba registrovat na adrese https://is.muni.cz/auth/souteze/registrace.pl.

  Registrací uživatel jednak potvrdí svůj zájem o účast v soutěži a zároveň zjistí, zda je jeho kód úspěšný. Úspěšný kód je takový, jehož pořadí je nižší než nastavená kapacita dané akce. Registrace do soutěže probíhá v individuální době vždy 24 hodin. Nezáleží tedy na tom, kdy soutěžící registraci během stanovených 24 hodin potvrdí.

  Neúspěšný soutěžící má možnost vrátit se v intervalu platnosti svého kódu do aplikace, znovu kód zadat a vyzkoušet tak, zda se pořadí neuvolnilo. V případě, že dojde k uvolnění kapacity, majitel kódu bude informován e-mailem. Systém však zasílá e-mail pouze pro první takto uvolněný kód.

  3. fáze: vyřízení soutěžního kódu
  Po úspěšné registrační fázi má účastník nárok na čerpání výhry v časové soutěži typicky 14 dní. Během této lhůty musí například vyzvednout vstupenky nebo zaplatit danou službu v Obchodním centru. Při nákupu se účastník prokazuje soutěžním kódem.

  Pokud nedojde k vyřízení soutěžního kódu ve stanovené lhůtě, kód se stává neplatným a kapacita se uvolňuje pro další zájemce, kteří jsou o tomto automaticky informováni e-mailem a vzniká jim tak opět nárok na registraci dle fáze 2.

  Soutěž končí vyřízením všech kódů splňujících kapacitu nebo zadáním data ukončení soutěže. Volná kapacita se nabízí průběžně dle zájmu. V případě, že je kapacita dostatečná, mohou v soutěži uspět i kódy vygenerované několik dní od zahájení soutěže. Naopak v případě běžných časových soutěží bude kapacita vyčerpána typicky během jedné nebo několika málo sekund.

 • 3.Jak probíhá časová soutěž (získání soutěžního kódu)?
  Samotná časová soutěž probíhá na adrese https://souteze.is.muni.cz/. Zájemce nejprve vybere soutěž, pro kterou chce kód získat a zadá svoje učo. Učo se při získání kódu nijak nekontroluje, nicméně kód může být dále použit pouze osobou s daným učem.

  Pro získání kódu musí uživatel nejprve do soutěže vstoupit. Pokud soutěž ještě nezačala, systém nabídne odkaz „Zkusit vstoupit do soutěže znovu“. Po vypuknutí soutěže se po kliknutí na tento odkaz objeví uchazeči volba „Získat soutěžní kód“. Pro získání požadovaného soutěžního kódu je třeba na toto tlačítko co nejrychleji kliknout.

  Získaný soutěžní kód je třeba si opsat nebo vytisknout. Pozor, po obnovení stránky získá uživatel nový kód, který má ovšem horší časovou známku.

  Note

  Samotné získání soutěžního kódu neznamená nárok na věc, o niž se soutěží. Kód je třeba do soutěže registrovat (viz 2. fáze).

 • 4.Pravidla klikací soutěže.
  Soutěžící nesmí pro získání kódu využít žádné prostředky, které by vedly k neúměrnému zatížení počítačové sítě či počítačových systémů školy. Je však možné, aby tlačítko pro získání kódu stiskla po vyplnění správného učo jiná osoba, než osoba s daným učo. Registrovat kód ve 2. fázi však může výhradně majitel po zadání svého hesla, které nesmí být sděleno jiné osobě. Rovněž je možné v jedné chvíli požádat o více než jeden kód, ale registrovat ve 2. fázi lze pouze jeden kód k jednomu uču.

  Soutěž se dále řídí Pravidly užívání Informačního systému MU.

 • 5.Jaká je platnost soutěžního kódu?
  Platnost soutěžního kódu je vždy 24 hodin. V tomto intervalu má účastník soutěže dostatek času kód registrovat, nezáleží na konkrétním čase, kdy registraci provede.

  Soutěžní kód ovšem nezačíná platit ihned po jeho vygenerování, ale až po určité časové prodlevě. Tato prodleva je náhodná (typicky se jedná o několik desítek minut), umožňuje rozložit zatížení systému a zajistit tak průběžné vyřizování všech požadavků.

 • 6.Jak mohu uplatnit soutěžní kód?
  Získaný soutěžní kód je v druhé fázi třeba registrovat, čímž uživatel jednak potvrdí svůj zájem o účast v soutěži a zároveň zjistí, zda je jeho kód úspěšný (jeho pořadí je nižší než nastavená kapacita dané akce).

  Registrace do soutěže probíhá v individuální době (přesnou platnost kódu se soutěžící dozví při vygenerování a nelze změnit) vždy 24 hodin. Nezáleží tedy na tom, kdy soutěžící registraci během stanovených 24 hodin potvrdí. K jednomu uču je možné registrovat vždy pouze jeden soutěžní kód.

  Registrovat lze pouze takové kódy, které byly vyhodnoceny v rámci kapacity jako první. Ostatní kódy čekají, zda nedošlo k uvolnění místa. Každý soutěžící má možnost vrátit se v intervalu platnosti daného kódu k počítači, znovu kód zadat a vyzkoušet, zda se pořadí neposunulo.

  Při registraci může účastník zvolit, jakou kapacitu v rámci soutěže využívá. (Například v soutěži o vstupenky na divadelní představení může jeden soutěžící získat maximálně 2 vstupenky. Při registraci tedy každý účastník zvolí, zda chce využít 1 nebo 2.) V registrační aplikaci je rovněž možné zrušit kód v případě, že účastník dále nemá zájem v soutěži pokračovat. Tím se rychleji uvolní jím zabraná kapacita.

  Agenda časových soutěží eviduje několik možných stavů soutěžních kódů:

  • nevyhodnocený – Soutěžní kód byl přijat, ale dosud nebylo stanoveno jeho pořadí v rámci ostatních kódů. V tomto stavu je nutné vyčkat do začátku platnosti kódu. V tu dobu již kód bude vyhodnocen.
  • úspěšný – Časová známka kódu odpovídá potřebné kapacitě. V tomto stavu musí soutěžící potvrdit registraci stiskem tlačítka Registrovat.
  • neúspěšný – Platnost soutěžního kódu je ověřena, ale kapacita soutěže neumožňuje tomuto kódu uspět z důvodu úspěchu kódů s nižší časovou známkou soutěže. V případě uvolnění místa bude zaslán automaticky e-mail.
  • neplatný – Soutěžní kód již nelze v soutěži použít. Vypršela jeho platnost nebo byl zaregistrován jiný kód se stejným učo.
  • registrovaný – Soutěžní kód byl v časové soutěži úspěšný a byla potvrzena jeho registrace majitelem. Pro úspěšné dokončení soutěže je nutné nyní zaplatit nebo vyzvednout daný předmět soutěže.
  • vyřízený – Výhra v soutěži již byla vyčerpána.

 • 7.Jak mohu výhru čerpat?
  Agenda časových soutěží neurčuje, jakým způsobem má být výhra čerpána. Je možné vyžadovat prokázání se úspěšným kódem při nákupu v Obchodním centru, případně uvedení kódu při osobním vyzvednutí vstupenek apod. Konkrétní pravidla pro čerpání výhry stanovuje vždy pořadatel časové soutěže.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.