• 1.Kontrola dat v harmonogramu
  Při zadávání dat do nového výukového období je potřeba dodržovat níže uvedená pravidla. Některá z nich jsou pouze doporučujícího charakteru, při jejich porušení systém vypíše varování, ale umožní údaje uložit. Ostatní jsou povinná, pokud systém zjistí jejich nedodržení, vypíše chybu a údaje neuloží.

  Žádost o zápis do semestru
  Nesmí končit později než konec zápisu do semestru.
  Zápis do semestru
  Musí trvat minimálně týden, musí začínat na všech fakultách stejně, měl by končit nejpozději pět pracovních dní po zahájení výuky.
  Konec zápisu do semestru musí být až po konci zkouškového období předchozího semestru.
  Registrace předmětů
  Musí předcházet období zápisu předmětů.
  Zápis předmětů
  Musí trvat minimálně tři týdny.
  Změny v zápisu předmětů
  Začínat by měly následující den po skončení běžného zápisu, začátek by měl být ve stejném dni jako začátek výuky. Končit by měly dva týdny po začátku výuky.
  Výuka
  Musí začínat na všech fakultách stejně. Nesmí se krýt o více než dva týdny s prodlouženým zkouškovým obdobím předchozího semestru. Výuka musí trvat 12-15 týdnů. Končit musí před začátkem zkouškového období.
  Zkouškové období
  Mělo by trvat minimálně šest týdnů, nesmí se překrývat s výukou a musí předcházet poslednímu dni období pro zápis do následujícího semestru. Zkoušková období na jednotlivých fakultách se musí vzájemně překrývat alespoň tři týdny.
  Prodloužené zkouškové období
  Nesmí končit později než ve druhém týdnu výuky následujícího semestru. Nesmí se krýt se zkouškovým obdobím.
  Státnicové období
  Nesmí se překrývat se státnicovým obdobím následujícího semestru.
  Zveřejnění rozvrhu
  Mělo by proběhnout před začátkem zápisu předmětů.
  Období výuky, zkouškové období a období prázdnin musí v průběhu akademického roku, tj. od 1.9. do 31.8., na sebe navazovat.

 • 2.Jak zjistím, kdo manipuloval s rubrikami harmonogramu?
  Nastavovat rubriky harmonogramu mohou osoby s právem katal_a (typicky proděkani). Pokud vlastníte toto právo, můžete také zkontrolovat, kdo a kdy s rubrikami na vaší fakultě manipuloval. Postupujte přes
  Informační systém Předměty Přehled harmonogramu období fakult
  Pod tabulkou harmonogramu zvolte odkaz „Historie harmonogramu období“. V aplikaci najdete všechny změny nastavení harmonogramu v daném období, včetně osoby, která je nastavila.

 • 3.Jak si mohu harmonogram vytisknout/stáhnout?
  Aplikaci pro tisk harmonogramu naleznete zde
  Informační systém Studium (Období a předměty) Tisk harmonogramu období
  Po výběru požadovaného období a fakulty si můžete zobrazit kontrolní výstup na obrazovku počítače kliknutím na tlačítko „Vypsat“. V sekci Tiskový výstup lze nastavit podrobnosti tisku nebo si stáhnout harmonogram ve formátu PDF.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.