Kotlářská 2, BrnoPav.8, 2.p.03029  • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (ÚMS)