Kamenice 3F01B2/Anatomický ústavF01B2/166  • MUDr. Zuzana Musilová, tel. 549494520 (AnatÚ)
  • MVDr. Ivana Pračková, tel. 549495983 (AnatÚ)