FF, Veveří 283. nadzemní podlaží313  • doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., tel. 549496462 (SDU)
  • doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., tel. 549497280 (SDU)
  • Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D., tel. 549494686 (SDU)