VFU, Palackého třída 1946/1, budova 452. nadzemní podlažíPracovna, 209  • prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h.c. (FaF)