Kotlářská 2, BrnoPav.8, 2.p.03015a  • Mgr. Jiří Zelinka, Dr., tel. 549498287 (ÚMS)