Technická 2, Brno (VUT)Fakulta strojního inženýrstvíVUT-A4/501