Joštova 10, Brno3.68  • Ing. Soňa Enenkelová, tel. 549493750 (FSS)