Joštova 10, Brno5.48  • Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (KMSŽ)
  • Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D. (KMSŽ)
  • Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (KMSŽ)
  • Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (KMSŽ)