Žerotínovo nám. 9, Brno3. podlaží328  • prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., tel. 549491019 (MU)