Kotlářská 2, BrnoPav.8, 1.p.02023  • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., tel. 549497308 (MU)
  • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., tel. 549497060 (ÚMS)