FF, Veveří 283. nadzemní podlaží306  • prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (SDU)
  • prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (SDU)