FF, Joštova 13, Brno2. nadzemní podlaží109  • Mgr. Lucia Miškolciová, tel. 549497316 (ÚArchMuz)
  • Mgr. Miriam Molnárová, tel. 549496246 (ÚArchMuz)
  • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., tel. 549497656 (ÚArchMuz)