Komenského nám. 2, Brno3. nadzemní podlaží307B  • Radka Sedláčková, tel. 549493986 (AEP)