Kamenice 5A16, Biochemický ústavA16/109  • MUDr. Anh Tu Bui (LF)
  • PharmDr. Mária Hricková (FarmÚ)