Údolní 3, Tělocvična Pod Hradem, Brnomalá těl. pod Hradem