FF, Veveří 264. nadzemní podlaží401  • Mgr. Dana Plíšková, tel. 549496162 (OddFF)
  • Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová, tel. 549495922 (OddFF)