FF, Veveří 282. nadzemní podlaží212  • Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., tel. 549495127 (P-VArch)