Kamenice 5A21, Ústav ochrany a podpory zdravíA21/312  • doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., tel. 549493465 (LF)