Komenského nám. 2, Brno2. nadzemní podlaží227  • Mgr. et Mgr. Matěj Búřil (PrO)
  • Ing. Jana Joklová Kaňová, Ph.D. (OTT)
  • Ing. Andrea Svobodová (CTT)
  • Ing. Jitka Štenclová (OPE)
  • Mgr. Martina Vidová (OPE)
  • Mgr. Ondřej Woznica (PrO)