Veveří 70, Brno117  • Mgr. Lukáš Eliaš, tel. 549496842 (PrF)
  • Bc. Kateřina Koželuhová, tel. 549498077 (PrF)
  • Radmila Tučková, tel. 549495284 (PrF)