Kotlářská 2, BrnoPav.8, 2.p.03011  • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., tel. 549496609 (PřF)