Žerotínovo nám. 9, Brno2. podlaží274  • Mgr. Petra Kopová, tel. 549498764 (RMU)
  • JUDr. Martin Ondroušek, tel. 549495912 (RMU)
  • Mgr. Lucie Pavelková, tel. 549494569 (RMU)