Žerotínovo nám. 9, Brno3. podlaží351  • Mgr. Martin Hadaš, LL.M., tel. 549496940 (RMU)