Žerotínovo nám. 9, Brno3. podlaží367  • Mgr. Michal Bulant, Ph.D., tel. 549491032 (MU)