Žerotínovo nám. 9, Brno4. nadzemní podlaží416  • Mgr. Hana Chlubná, tel. 549498060 (RMU)
  • Mgr. Hana Chlubná, tel. 549491000 (RMU)
  • Mgr. Tamara Kubandová, tel. 549497210 (RMU)