Kamenice 5A18, Ústav patologické fyziologieA18/308  • prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., tel. 549493859 (VSMPG)