Kamenice 3F01B2/Anatomický ústavF01B2/154  • MUDr. Karolína Bretová, tel. 549494292 (AnatÚ)