Kamenice 3F01B2/Anatomický ústavF01B2/152  • RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D., tel. 549498061 (AnatÚ)