Kamenice 3F01B2/Anatomický ústavF01B2/2S41  • Ondřej Šandor, tel. 549495206 (AnatÚ)