Veveří 70, Brno246  • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (KObchP)